Ubezpieczenie koni

Ubezpieczenie koni pozwoli zabezpieczyć środki na ratowanie zdrowia zwierzęcia

Ubezpieczenie koni (http://www.mgzgama.pl/kategorie/konie-i-jezdziectwo/konie/) jest ubezpieczeniem majątkowym, zapewniającym rekompensatę, które mogą powstać w wyniku śmierci, wypadku, uboju z konieczności albo utraty zdatności użytkowej konia. Może również pomóc w sfinansowaniu operacji lub leczenia kontuzji. Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli i hodowców koni, jeźdźców oraz ośrodków jeździeckich. Ubezpieczenie koni cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Właściciele koni maja możliwość zabezpieczyć na wypadek nieprzewidzianych losowych zdarzeń, które wiążą się z ich posiadaniem.

Do kogo jest skierowana oferta ubezpieczenia koni?

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte konie różnych ras i typów użytkowych. Właściciele koni mogą dostawać pomoc finansową w przypadku śmierci lub uśpienia z konieczności, w wyniku wypadku, operacji ratujących życie, chorób, zabiegów kastracji, ciąży i porodu, jak również kradzieży. W zależności od wybranego pakietu firmy ubezpieczające mogą zaproponować również ochronę w związku z trwałą utratą zdatności użytkowych, np. kiedy koń w wyniku kontuzji zostaje wykluczony ze sportu, np. skoków. Istnieje możliwość rozszerzenia wykupionych opcji ubezpieczenia, np. dofinansowania kosztów operacji. Przydaje się to w przypadkach często występującej u koni kolki czy skrętu jelit.

Posiadacz konia może również liczyć na odszkodowanie pokrywające w całości lub częściowo koszty operacji, opieki pooperacyjnej i leków. Koszty leczenia oraz operacji mogą mocno nadszarpnąć budżet właścicieli koni w Polsce. Operacyjne leczenie kolki, które niejednokrotnie jest koniecznym zabiegiem ratowania życia, to koszt od 5 tys. Zł do 10 tyś zł. Leczenie operacyjne złamań kości, urazów ścięgien, czy nawet późniejsza rehabilitacja to również ogromne wydatki rzędu kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli samochód wiozący konia na zawody ulegnie wypadkowi drogowemu, wówczas zwierzę prawdopodobnie może tego nie przeżyć. Jeżeli właściciel posiada ubezpieczenie obejmujące tego typu zdarzenie, może otrzymać rekompensatę w wysokości wskazanej na polisie.

W Polsce żyje około 300 tysięcy koni. Spora część z nich to konie szlachetne, użytkowane sportowo oraz rekreacyjnie. Konie z polskich hodowli cenione i szanowane na całym świecie. Ubezpieczenie koni pozwoli zabezpieczyć środki na ratowanie zdrowia zwierzęcia. Polisa może również objąć odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wobec osób trzecich wynikających z posiadania konia. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego oraz innych osób, które używa konia za zgodą ubezpieczonego.

Love obraz autorstwa kaboompics - www.freepik.com